O nas

Fundacja Space NOW!

Fundacja Space NOW! powstała by wspierać w głównej mierze mieszkańców województwa lubuskiego (lecz nie tylko) w zapewnieniu Im dostępu do najnowszych metod i form szeroko rozumianej edukacji XXI wieku. Stawiamy na popularyzację nauki poprzez dociekanie, odkrywanie, obserwację i eksperyment.

Naszym celem jest umożliwienie dostępu różnym grupom społecznym - od najmłodszych po najstarszych - do świata nauki i technologii. Dla nas nauka to nie tylko popularyzacja przedmiotów z grupy STEM czy STEAM, lecz także poznawanie technik służących rozwojowi uważności czy też świadomości podejmowanych decyzji (np. mindfulness).

Chcemy również przybliżać i popularyzować wiedzę związaną z Kosmosem, zarówno w aspekcie dotychczasowych badań jak i przyszłych planowanych działań zwiazanych z dalszą jego eksploracją.

STATUT
Dancer

S T E M

STEM to akronim angielskich słów: Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technika, inżynieria, matematyka), a gdy dodamy do tego sztukę (ART) otrzymujemy STEAM. Jego ideą jest pokazanie dzieciom i dorosłym, że nauki przyrodnicze są ze sobą powiązane, by ułatwić im przyswajanie wiedzy w szerszej perspektywie.

Science

Nauka - nie da się podać jednej jej definicji, ale bez wątpienia jest to element kultury, odznaczający się dążeniem do wiedzy. To właśnie nauka stanowi podwaliny szeroko rozumianego rozwoju ludzkości.

Technology

Technologia - nowoczesne technologie na dobre zagościły w naszym świecie, od telefonów komórkowych po loty w Kosmos. Innowacyjne rozwiązania pozwalają realizować dziś najbardziej fantastyczne pomysły.

Engineering

Inżynieria - to forma działań pozwalająca nam na właściwe i efektywne wykorzystanie najnowszych zdobyczy technologicznych do rozwiązywania praktycznych problemów.

Mathematics

Matematyka - królowa nauk! Tak, to dzięki matematyce jesteśmy w stanie opisać otaczający nas świat i lepiej go zrozumieć.